Kaiqua - Mì Cay Khô Hàn Quốc - Meet People, Stories & Food Places

90-92 Đ. Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to 90-92 Đ. Phạm Văn Đồng, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023