Quán Xôi Mặn Xôi Gà Cô Nga - Meet People, Stories & Food Places

163, 23 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to 163, 23 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023