Bang Nhat teleported to Trần Văn Mười

Bang Nhat wrote "hôm nay chỉ ăn như vầy#thucanviet #" at Trần Văn Mười, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

hôm nay chỉ ăn như vầy#thucanviet #
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023