hoa sen teleported to Nhà hàng Nha Trang xưa

hoa sen wrote "món ngon mỗi ngày thèm Hải đãng quá nhìn cho đỡ thèm #haisang #thucan " at Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022