hoa sen teleported to Nguyễn Thị Búp

hoa sen wrote "thịt sườn chiên mẹ nấu ngon quá #suonchien#thucan #" at Nguyễn Thị Búp, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022