hoa sen teleported to Nhà Hàng Hải Sản Giang Ghẹ

hoa sen wrote "#buatiec cho hai người #bia hai sản #haisan " at 680 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022