hoa sen teleported to The Ox not only Ox

hoa sen wrote "nghêu nấu cùng với rau mùi #nghêu hấp xã với rau mùi " at 24, 24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71006, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022