Bảo Nguyên teleported to 122b Rạch Bùng Binh

Bảo Nguyên wrote "hải sản nướng đá độc lạ #haisan #vietnam #talkomi" at 122b Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023