Bảo Nguyên teleported to Bò né Bà Nũi

Bảo Nguyên wrote "những món há cảo đầy bắt mắt #hácao #vietnam #talkomi" at 94 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022