kiêu diem teleported to ABC Bakery (CN Nguyễn Trãi).

kiêu diem wrote "sinh Nhật buồn chỉ có hai người 😔😔#sinh Nhật bánh kem trái cây #bia " at 225, 227 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022