Nhược Nguyễn teleported to Quán Gỏi Cuốn Chúc Quan

Nhược Nguyễn wrote "lâu lâu ăn lần cho đã cái bụng #goicuon #thucan #talkomi" at 98 Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022