Huyen My teleported to Quán Phở Uyên

Huyen My wrote "món ăn ngon mỗi ngày #pho thức ăn việt 🍲🍲🍲🍲" at 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022