Sự Lý teleported to Quán Cà Ri Dê Ấn Độ Văn Giàu

Sự Lý wrote "cực phẩm #cariga món ăn ngon của gia đình #thucan #talkomi" at 89 Tân Hải, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022