Trí Nhất teleported to Nhà hàng Hồng Hạnh 3

Trí Nhất wrote "đến đay và dự những bữa tiệc sinh Nhật tại đay #buatiec #thucan #" at 50 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022