Bảo Nguyên teleported to Tiệm Trà Timi

Bảo Nguyên wrote "nhìn máy ly này mà thèm thèm quá iii #milodabao #vietnam #talkomi" at 21A Đ. Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022