Bảo Nguyên teleported to Rollin' Lobster VN

Bảo Nguyên wrote "cũng là bánh mì mà sao nó lạ lắm #banhmitomhum #vietnam #talkomi" at 5 Đ. Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022