Bảo Nguyên teleported to Hủ tiếu dai ĐÀ THÀNH

Bảo Nguyên wrote "h này mà có tô hủ tiếu thì tuyệt vời ha mn #hủtieu #vietnam #talkomi" at 45 Cù Chính Lan, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022