Bảo Hân teleported to Cầu Nghiêng Quán

Bảo Hân wrote "lẩu hải sản🤤 #vietnam #talkomi" at Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022