Tú Linh teleported to 10 Xuân Thới Sơn 31

Tú Linh wrote "món ăn ##mời mọi người ăn trưa thôi ##việtnam ##talkomi ##" at 10 Xuân Thới Sơn 31, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022