Bảo Hân teleported to Bò sốt hẻm

Bảo Hân wrote "ăn bò sốp hẻm đêm khuya🤤🤪 #thịtbò #vietnam #talkomi" at H2C2+47M, đường D20, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022