Huyen My teleported to Lotteria Phan Xích Long

Huyen My wrote "#mung9 #têt với món #mỳý đậm chất #việtNam " at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023