hoa Hồng 🌹 teleported to Cô Ba Nem Nướng

hoa Hồng 🌹 wrote "món yêu thích của tôi #búnthitnuong #nemnuong #hocmon #Vietnam " at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023