hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán trà sữa TRÀ THẦY

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#tratac đồ uống này rất dễ làm tại nhà để dùng cho mua hè thì hết sảy 🥤🥤🥤🧋🧃🧃😋😋😋#trasua #quan9 #tphcm" at RQ7F+452, Đường số 17, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023