Huyen My teleported to Quán Mì xào dòn Nghèo

Huyen My wrote "mỳ xào thập Cẩm ngon lắm cả nhà #myxao chúc mọi người ngon miệng " at 10 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023