hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Cơm Từ Thiện 2000 Đồng

hoa Hồng 🌹 wrote "#dauhu chiên đây cả nhà ơi Gòn Gòn béo béo rất ngon cho bữa ăn gia đình 🏠 chúc cả nhà có bữa ăn ngon miệng #🤤 😋 #thucan #Vietnam #nhahang #talkomi" at 14, 1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023