hoa Hồng 🌹 teleported to Lac Canh Beef Restaurant

hoa Hồng 🌹 wrote "bữa tối của tôi #thitbonuong #Vietnam #banhmy với món #cary Nhật " at 77 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023